НачалоТехнологии и функции използвани при слуховите апарати

Много от функциите на съвременните слухови апарати са възможни благодарение на цифровите технологии. С всяко следващо поколение на тези технологии, две от най-полезните функции – намаляване на микрофонията (свиренето) и управление на фоновия шум се подобряват. Те, както и много други технологии не са перфектни, но са много по-ефективни, отколкото са били преди пет години. С днешните технологии, хората с нарушен слух могат да чуят и да разбират реч в шумни звукови среди, което по-рано не беше възможно или много трудно.

Това е списък на най-ефективните функции на съвременните слухови апарати

 

  • Елиминиране на микрофонията

Микрофония или свирене се получава, когато микрофона улавя звука излъчен от говорителя или озвучителната система. Слуховия апарат прави същото нещо, когато звукът от неговия говорител е уловен от микрофона. Новите технологии при слуховите апарати имат най-добрите версии на тази много важна функция за елиминиране или намаляне на микрофонията. Намаляване на микрофонията също така помага на потребителите на вътреканални слухови апарати, като отпада изискването да се уплътнява прекалено ушния канал.

 

 

  • Намаляване на околния шум

Намаляване на шума може да бъде много полезно. В света на слуховите апарати, намаляването на шума спомага за способността на апарата да не увеличава определени звуци, които не са ни нужни при определени условия. Тази система всъщност не отстранява всички звуци . Редуцирането на звуци, като шума от двигателя на превозно средство или околните шумове в офиса, може значително да подобри цялостния звуков комфорт, както и да подобри способността ви да разбирате разговорната реч. Тази функция може да повлияе на слушането на музика, така че може да се наложи да се направят корекции в настройките на слуховия апарат за да слушате правилно любимата си музика.

 

 

  • Канали и ленти   

Има много обърквания в индустрията на слуховите апарати, когато се говорори за канали и честотни ленти. Казано по-просто, броя на каналите влияе на начина на работа слуховия апарат, докато броя на лентите влияе на начина на настройка на слуховия апарат. Като цяло, повече канали е по-добре, отколкото повече ленти. И колкото повече канали толкова по-добре, но до някъде! Изследванията показват, че при повече от осем канала не се усеща значително подобрение на резултата. Още по-важно от действителния брой на каналите или лентите е това, как слуховия апарат се справя с тях. С други думи, не отделяйте твърде много внимание на тези цифри. В колкото по-шумна среда използвате слуховите апарати, толкова повече ще ви трябват по-голям брой канали и честотни ленти.
    Каналите разделят или резрязват честотния спектър, който се обработва от слуховия апарат. Например, ако един слухов апарат има осем канала, той разделя звуците в осем отделни секции, всяка от които се обработва независимо от останалите седем. Това е полезно за автоматичното адаптиране към различни звукови среди. Обикновено специалиста настройващ слуховия апарат може да направи някои промени в настройките на каналите за по-добро управление на прекалено силните звуци.
   Честотните ленти се използват за регулиране на усилването на слуховия апарат в отделните честоти и за фина настройка според предпочитанията на неговия собственик. Слуховите апарати могат да имат по една или няколко честотни ленти за регулиране на всеки канал. Подобно на каналите, специалистите могат да коригират тези ленти според предпочитанията на ползвателя на слуховите апарати.

 

 

  • Насочени микрофони     

Насочените микрофони станаха един от най-добрите инструменти спомагащи да чуете един глас в тълпа от хора или в други шумни среди. Както подсказва името им, те усилват звуците идващи от определена посока повече от звуците идващи от други посоки - обикновено те ще увеличат звуците идващи директно отпред, отколкото идващите отстрани и отзад. При тази технология се вижда голям напредък с въвеждането на адаптивните технологии. Съществен недостатък е, че при множество говорещи от различни страни около нас, технологията променя постоянно „важните“ според нея звуци, което може да попречи на способността на ползвателя за разбиране на говора. Поради тази причина добра идея е слуховия апарат да има множество програми, където ще имате достъп до такава, която заключва микрофоните в ненасочен режим.

 

 

  • Автоматична телефонна програма     

Тази функция може да бъде от голяма помощ в разбирането на телефонни разговори. Слуховия апарат долавя магнитното поле на телефона и автоматично превключва на програма (или настройка), която е оптимизирана за слушане по телефона. Обикновено това означава по-голямо усилване в по-ниските честоти и по-малко в по-високите честоти, за ограничаване или предотвратяване на микрофония. Имайте предвид, тази функция не работи добре или изобщо с мобилни телефони и безжични телефони.

 

 

  • Ограничаване на шума от вятър    

Носенето на слухови апарати на открито в прохладни дни е много по-приятно със слухови апарати, които включват функция за ограничаване на шума на вятъра. Тази характеристика намалява досадния звук на духането на въздуха през микрофона.

 


В допълнение към характеристиките изброени по-горе, които са доста стандартни в повечето от днешните модели слухови апарати, има някои функции и аксесоари, които са на разположение в някои последни модели слухови апарати:

Дистанционни управления
    Те не са напълно нови допълнения, но стават все по-малки и имат по-нови, по-разширени възможности. Някои слухови апарати са прекалено малки, за да могат да им се монтират всички превключватели или циферблати. Дистанционните управления дават възможност да промените силата на звука и изберете сред множество програми - за нормално слушане, за шумна звукова среда, за музика, телефон и др. Някои дистанционни дават възможност да настроите тона - изостряне на тона за по-добро чуване на реч при шум или да придадете по-плътен и богат звук в нормални или тихи шумови среди.


Bluetooth

Някои от най-големите производители са направили така,че тяхното дистанционно управление чрез Bluetooth да се синхронизира с телефон или друго аудио устройство. Потребителите могат след това да предават различните сигнали безжично в слуховите си апарати. Тази технология е безценна, ако прекарвате много време в раговори по телефона и в слушане на музика.


Интегрирани Адаптивни Технологии

Звуковите процесори, които се използват в слухови апарати поумняват с всяко ново поколение. Входящите звуци са анализират и класифицират преди да се усилят. Звуци, които не отговарят на критериите да бъдат класифицирани като реч не се усилва толкова, колкото тези звуци, които се разпознават като говор. Повечето от стандартните функции, изброени по-горе в статията в момента се адаптират така че те да работят автоматично. Интегрирането на тези нови адаптивни функции непрекъснато подобрява обработката на звука. Ползвателя на слухов апарат чува повече важни за него звуци или реч и по-малко конкурентни шумове, като шум от тълпа хора, шум от вентилатор или климатик и др.

Обикновено, когато производителят има ново поколение на дадена технологията, тя се представя в поредица от технологични нива (най-често три или четири). Въпреки че външните видове на различните апарати са идентични, те могат да притежават различни технологични нива и да имат различни цени и възможности.


Сравнение между ефективността на различните технологични нива

Слухови апарати от един модел, но от различни технологични нива ще звучат почти еднакво при тихи и средни нива на шум. Слуховия апарат от най-високо ниво ще работи по-добре в претъпкан ресторант, ще се чувства значително по-голяма разлика от апарата от ниското технологочно ниво.

Go to top