чуваме ли се

За слуховата загуба

Нормален слух

За да разберем загубата на слуха, първо трябва да знаем как работи ухото. Човешкото ухото е изключително сложна звуково анализираща система, която е в състояние да открива звуци в невероятно широк диапазон на интензитет и честота.

Ухото обикновено се описва в три основни секции: външно ухо, средно ухо и вътрешно ухо. Външното ухо служи като звуков колектор. Звуковите вибрации предизвикват движение на тъпанчето, което е свързано с верига от три малки костици в средното ухо. Системата в средното ухо служи за засилване на енергията на звуковите вибрации и ги доставя до кохлеата във вътрешното ухо. Кохлеата е действителния орган на слуха. Вътре в нея има хиляди подобни на коса (мъхести) клетки, които са свързани с влакна от слуховия нерв. Тези клетки са чувствителни към различни честоти и интензитет на звука.

Звуковите вибрации, които влизат в кохлеарния апарат активират мъхестите клетки и те генерират електрохимични сигнали, които отиват през слуховия нерв в мозъка, където те се възприемат като звуци.

Човек с нормален слух може да чуе всичко, от най-слабия шепот на утринния бриз до рев на реактивен двигател. Нормалния слух ни предупреждава за опасности – той може да ни даде информация например за местоположението и скоростта на приближаващ автомобил. С добър слух, ние сме в състояние да слушаме селективно, фокусирайки се върху един разговор в шумна звукова среда и лесно да превключваме на друг разговор, без да пропуснем нито една дума. Ние можем да се наслаждаваме на красотата на живата музика и на гласа на любим човек.

Загубата на слуха

Когато слуха е увреден, звуците на заобикалящата ни среда започват да избледняват. За повечето хора това е постепенен процес. Обикновено първо започват да изчезват звуците в по-високите честоти. Песните на птиците и шумът на листата по дърветата стават бледи и глухи. Музиката става все по-неясна. Тъй като ниските честоти обикновено са чуват по-добре или дори нормално, не е необичайно човек да мисли, че няма проблем. Лесно е да се забрави как нещата са звучали преди. Когато слухозагубата се влошава, звуците необходими за разбирането на речта започват да бъдат по-трудно чуваеми. Меките съгласни части от речта вече не се чуват и става трудно да се разграничи надеждно един звук от друг. В този момент може да стане очевидно, че човек чува, но не винаги може да разбере какво се казва, особено когато има фонов шум. Трябва да усилвате звука на телевизора по-силно отколкото преди. Изглежда ви, че хората мънкат понякога, но друг път ги разбирате перфектно. Естествено е в такива ситуации да мислите, че другите хора не говорят ясно, докогато в действителност проблема е във вашия слух. Тъй като хората не могат да видят или разберат за проблем, те могат да мислят,че вие сте просто необщителен. Коментарът "Той чува перфектно, когато иска да чуе“ е най често срещания коментар от близки и приятели за хората с увреден слух. Постепенната загуба на слух лесно се игнорира, докато започва да има голямо все по-голямо влияние върху живота ви. Ако загуба на слуха се случи за една нощ, разликата би била драматична и бързо ще се стремите да разберете какво се е случило.

Така че кое кара хората да загубят слуха си?

Както можете да видите от предишното описание, ухото е доста сложен орган. Само един проблем, с която и да е негова част може да доведе до загуба на слуха. Медицината определя две основни категории загуба на слух.

Проводима загуба на слуха - причинена от някакъв проблем във външното или средното ухо, който пречи на предаването на звука. Това може да бъде причинено от неща, като голямо натрупване на ушна кал, инфекции или образувания в ушната мида, повреждане на тъпанчето, заболяване наречено отосклероза (което е причина трите малки костици да станат фиксирани и да не могат да вибрират) или генетични фактори. Проводимата слухова загуба често може да бъде коригирана или подобрена с медицинска интервенция, но когато това не е възможно, слуховите апарати обикновено могат да помогнат.

Невросензорна загуба на слуха е използвания термин да се опишат проблемите във вътрешното ухо, кохлеата, или слуховия нерв. Този тип загуба на слуха може да бъде причинена от много неща, но най-честата причина е влошаване на чувствителността на мъхестите клетки в кохлеата поради напреднала възраст и / или излагане на прекомерен шум. 90% от всички слухови загуби са от невросензорен тип. Този вид проблем рядко могат да бъдат лекуван чрез медицински методи но за щастие слуховите апарати могат да помогнат.

Третият тип загуба на слуха се нарича смесена загуба на слуха и е просто комбинация от проводими и сензорни проблеми. Много хора със смесена загуба на слуха също са в състояние да се възползват от помощта на слуховите апарати.

Получаване на помощ

Проучванията показват, че повечето хора със значителна загуба на слух чакат няколко години преди да потърсят помощ. Това може да се дължи отчасти на нежелание да признаят, че имат проблем, но сигурност по-голямата причина е свързана с това че в повечето случаи слуха се губи постепенно и е нужно продължителното време човек да осъзнае, че не чува добре. Когато хората най-накрая пробват слухови апарати, те обикновено са изумени да открият колко много звуци са изпускал и са им липсвали. Колкото по-рано осъзнаят, че може да се наложи да бъдат слухопротезирани, колкото по-скоро си направят задълбочено изследване на слуха и започнат да се възползват от подходящо лечение - толкова по-добре.

Много от функциите на съвременните слухови апарати са възможни благодарение на цифровите технологии. С всяко следващо поколение на тези технологии, две от най-полезните функции – намаляване на микрофонията (свиренето) и управление на фоновия шум се подобряват. Те, както и много други технологии не са перфектни, но са много по-ефективни, отколкото са били преди пет години. С днешните технологии, хората с нарушен слух могат да чуят и да разбират реч в шумни звукови среди, което по-рано не беше възможно или много трудно.

Това е списък на най-ефективните функции на съвременните слухови апарати

 

  • Елиминиране на микрофонията

Микрофония или свирене се получава, когато микрофона улавя звука излъчен от говорителя или озвучителната система. Слуховия апарат прави същото нещо, когато звукът от неговия говорител е уловен от микрофона. Новите технологии при слуховите апарати имат най-добрите версии на тази много важна функция за елиминиране или намаляне на микрофонията. Намаляване на микрофонията също така помага на потребителите на вътреканални слухови апарати, като отпада изискването да се уплътнява прекалено ушния канал.

 

 

  • Намаляване на околния шум

Намаляване на шума може да бъде много полезно. В света на слуховите апарати, намаляването на шума спомага за способността на апарата да не увеличава определени звуци, които не са ни нужни при определени условия. Тази система всъщност не отстранява всички звуци . Редуцирането на звуци, като шума от двигателя на превозно средство или околните шумове в офиса, може значително да подобри цялостния звуков комфорт, както и да подобри способността ви да разбирате разговорната реч. Тази функция може да повлияе на слушането на музика, така че може да се наложи да се направят корекции в настройките на слуховия апарат за да слушате правилно любимата си музика.

 

 

  • Канали и ленти   

Има много обърквания в индустрията на слуховите апарати, когато се говорори за канали и честотни ленти. Казано по-просто, броя на каналите влияе на начина на работа слуховия апарат, докато броя на лентите влияе на начина на настройка на слуховия апарат. Като цяло, повече канали е по-добре, отколкото повече ленти. И колкото повече канали толкова по-добре, но до някъде! Изследванията показват, че при повече от осем канала не се усеща значително подобрение на резултата. Още по-важно от действителния брой на каналите или лентите е това, как слуховия апарат се справя с тях. С други думи, не отделяйте твърде много внимание на тези цифри. В колкото по-шумна среда използвате слуховите апарати, толкова повече ще ви трябват по-голям брой канали и честотни ленти.
    Каналите разделят или резрязват честотния спектър, който се обработва от слуховия апарат. Например, ако един слухов апарат има осем канала, той разделя звуците в осем отделни секции, всяка от които се обработва независимо от останалите седем. Това е полезно за автоматичното адаптиране към различни звукови среди. Обикновено специалиста настройващ слуховия апарат може да направи някои промени в настройките на каналите за по-добро управление на прекалено силните звуци.
   Честотните ленти се използват за регулиране на усилването на слуховия апарат в отделните честоти и за фина настройка според предпочитанията на неговия собственик. Слуховите апарати могат да имат по една или няколко честотни ленти за регулиране на всеки канал. Подобно на каналите, специалистите могат да коригират тези ленти според предпочитанията на ползвателя на слуховите апарати.

 

 

  • Насочени микрофони     

Насочените микрофони станаха един от най-добрите инструменти спомагащи да чуете един глас в тълпа от хора или в други шумни среди. Както подсказва името им, те усилват звуците идващи от определена посока повече от звуците идващи от други посоки - обикновено те ще увеличат звуците идващи директно отпред, отколкото идващите отстрани и отзад. При тази технология се вижда голям напредък с въвеждането на адаптивните технологии. Съществен недостатък е, че при множество говорещи от различни страни около нас, технологията променя постоянно „важните“ според нея звуци, което може да попречи на способността на ползвателя за разбиране на говора. Поради тази причина добра идея е слуховия апарат да има множество програми, където ще имате достъп до такава, която заключва микрофоните в ненасочен режим.

 

 

  • Автоматична телефонна програма     

Тази функция може да бъде от голяма помощ в разбирането на телефонни разговори. Слуховия апарат долавя магнитното поле на телефона и автоматично превключва на програма (или настройка), която е оптимизирана за слушане по телефона. Обикновено това означава по-голямо усилване в по-ниските честоти и по-малко в по-високите честоти, за ограничаване или предотвратяване на микрофония. Имайте предвид, тази функция не работи добре или изобщо с мобилни телефони и безжични телефони.

 

 

  • Ограничаване на шума от вятър    

Носенето на слухови апарати на открито в прохладни дни е много по-приятно със слухови апарати, които включват функция за ограничаване на шума на вятъра. Тази характеристика намалява досадния звук на духането на въздуха през микрофона.

 


В допълнение към характеристиките изброени по-горе, които са доста стандартни в повечето от днешните модели слухови апарати, има някои функции и аксесоари, които са на разположение в някои последни модели слухови апарати:

Дистанционни управления
    Те не са напълно нови допълнения, но стават все по-малки и имат по-нови, по-разширени възможности. Някои слухови апарати са прекалено малки, за да могат да им се монтират всички превключватели или циферблати. Дистанционните управления дават възможност да промените силата на звука и изберете сред множество програми - за нормално слушане, за шумна звукова среда, за музика, телефон и др. Някои дистанционни дават възможност да настроите тона - изостряне на тона за по-добро чуване на реч при шум или да придадете по-плътен и богат звук в нормални или тихи шумови среди.


Bluetooth

Някои от най-големите производители са направили така,че тяхното дистанционно управление чрез Bluetooth да се синхронизира с телефон или друго аудио устройство. Потребителите могат след това да предават различните сигнали безжично в слуховите си апарати. Тази технология е безценна, ако прекарвате много време в раговори по телефона и в слушане на музика.


Интегрирани Адаптивни Технологии

Звуковите процесори, които се използват в слухови апарати поумняват с всяко ново поколение. Входящите звуци са анализират и класифицират преди да се усилят. Звуци, които не отговарят на критериите да бъдат класифицирани като реч не се усилва толкова, колкото тези звуци, които се разпознават като говор. Повечето от стандартните функции, изброени по-горе в статията в момента се адаптират така че те да работят автоматично. Интегрирането на тези нови адаптивни функции непрекъснато подобрява обработката на звука. Ползвателя на слухов апарат чува повече важни за него звуци или реч и по-малко конкурентни шумове, като шум от тълпа хора, шум от вентилатор или климатик и др.

Обикновено, когато производителят има ново поколение на дадена технологията, тя се представя в поредица от технологични нива (най-често три или четири). Въпреки че външните видове на различните апарати са идентични, те могат да притежават различни технологични нива и да имат различни цени и възможности.


Сравнение между ефективността на различните технологични нива

Слухови апарати от един модел, но от различни технологични нива ще звучат почти еднакво при тихи и средни нива на шум. Слуховия апарат от най-високо ниво ще работи по-добре в претъпкан ресторант, ще се чувства значително по-голяма разлика от апарата от ниското технологочно ниво.

Шум в ушите /Тинитус/

Това е шум, който идва от ухото, а не външен източник. Това е често срещано увреждане на слуха. Той често е описван като жужене, звънене или др. То може да бъде постоянно или периодично.
Шума в ушите може да бъде причинен от същите фактори, като невросензорната загуба на слух - като напреднала възраст, излагане на силен шум, болест и неправилно лечение. Най-честата терапия за шум в ушите е чрез маскиране на този шум, което се постига с използването на слухови апарати.

Често задавани въпроси

 

Трябва ли да плащам за тест на слуха ?

С направление от личния лекар може да си направите изследване на слуха при всеки специалист „Уши Нос Гърло“. Почти всички големи Центрове по слухопротезиране правят такива тестове безплатно и без такова направление.

Каква е цената на слуховите апарати?

Един слухов апарат може да струва от около 400 до над 2000 лева. Въпреки това, съществуват редица възможни източници, от които може да получите финансова помощ, като застраховка или от Социалното министерство.

Чрез Общинската Дирекция Социално Подпомагане към Министерството на Труда и Социалната Политика, можете да получите пълно или частично финансиране за слухови апарати. Тази финансова помощ не е обвързана с финансовото ви състояние и дали сте здравно осигурен, трябва да имате дългосрочна загуба на слуха, която изисква използването на слухов апарат. За повече информация, се обърнете към Дирекция Социално Подпомагане по местоживеене или най-близкия Слухопротезен Център.

Как работят те?

Всички слуховите апарати работят по едни и същи основни принципи. Миниатюрен микрофон улавя звука, усилвателна схема прави звука по-силен и малък говорител доставя усилен звук до ухото ви. Слуховите апарати се различават по стил и технически характеристики.

Наистина ли помагат?

След като започнете да носите слухов апарат ще отнеме известно време за да свикнете с тях. Вие ще трябва да пренасочите слуха си към звуците, които сега чувате за пръв път от дълго време. Може би веднага да забележите известно подобрение, но е възможно да отнеме няколко седмици, докато сте в състояние да получите максимална полза от новия си слухов инструмент. Търпение и постоянство е ключа към успеха. Вашият слухопротезист ще работи с вас, за да се направят корекции и да се получат най-добрите настройки. Вие ще бъдете инструктирани да практикувате слушане в различни среди. С известна практика скоро ще намерите вашия начин да станете щастлив и удовлетворен потребител на слухов апарат.

Какво ще стане, ако слухът ми се влоши, след покупката на слухов апарат?

С технологичния напредък в слуховите апарати и съвременните технологии, слуховите апарати могат да бъдат препрограмирани за да отговарят на променящите се нужди.

Трябва ли да купувам батерии или да презаредя своя слухов апарат?

По-голямата част от слухови апарати днес работят с батерии за еднократна употреба. Все пак, има някои модели, които използват вградени акумулаторни батерии. При закупуване на слухов апарат чрез помоща на Дирекция Социално Подомагане вие имате право на 20 броя безплатни батерии веднъж годишно.

Колко време отнема получаването на слухов апарат?

Теста на слуха, избирането на подходящ за вас слухов апарат и неговата настройка отнемат около един час. Ако сте избрали вътреушен (ITC) модел слухов апарат, производството му може да отнеме от 3 дена до 1-2 седмици в зависимост от модела и производителя.

Трябва ли да се носи слуховия апарат през цялото време?

За да можете да се възползвате максимално от слуховия си апарат, той трябва да се носи толкова често, колкото е възможно. Все пак той трябва да бъде свален, когато спите. Освен това, слуховите апарати по принцип не са водоустойчиви, така че те не трябва да бъдат носени, ако са изложени на риск да бъдат намокрени (напр. при къпане или плуване).

Какво ще стане, ако се счупи или повреди моят слухов апарат?

Производитялят предоставя гаранция две години с покупката на всеки нов слухов апарат. При закупуването му с помощ от Дирекция Социално Подпомагане имате право на един безплатен ремонт в извън гаранционен срок.

Ако имате други въпроси моля задайте ги в нашия форум.

Go to top